Mer mindre odlingar

Jag har senaste åren tänkt mycket på vår matkonsumtion och framtidens utmaningar. Det kan ibland vara skrämmande när man läser om hur befolkningsökningen fortsätter och hur sämre skördar vi får på grund av all torka och värme. Samtidigt ser vi tekniken utvecklas och att konsumtionmönster kan förändras (hurra corona!) som ger oss hopp om en bättre framtid.

Jag har lekt med tanken om hur man hade kunnat attackera dessa problemen och här är en vision. Texten är skriven utan källor eller ordgranskare, så läs gärna med ett gott hjärta och nyfikenhet. Jag hoppas att den här artikeln inspirerar dig till att själv tänka på hur vi förbereder oss för framtiden. Tvivlar att det här förverkligas “in real life” så som kidsen säger.

Vad är mikroodling

Mikroodling för mig är att minska de stora monokultur odlingarna ute i landsbygden och flytta en del av odlingen närmre slutkonsumenten. Att man odlar inne i staden, eller vid grannskapet. Inga stora verksamheter, utan många små odlingar.

Varför mikroodling?

Främst ur ett hållbarhetsperspektiv, men också för att göra vår livsmedelssystem mer robust.

Genom att flytta odlingen närmre slutkonsumenten minskar distansen av frakt och därmed mindre upsläpp i form av avgaser.

Att minska trycket på monokulturer ger naturen en chans att ha en mer varierad fauna och trivas återigen.

Om slutkonsumenten känner mer ansvar över odlingen kan svinnet minska då man har odlat maten antingen själv eller med andra, och inte vill slänga det i onödan.

I mikroodlingar kan man använda sig av mer vertikal odling för att utrymmet mer effektivt. På så sätt kan man även isolera odlingen till ett slutet system, så att vattnet som avdunstar ansamlas igen i växthuset. På så sätt kräver det mycket mindre vatten. Det kommer även bli lättare att motarbeta parasiter och sjukdomar då även om ett fåtal ställen blir påverkade så finns det mer mat hos grannsystemet.

Idag övergödas mycket av vår närnatur på grund av den traditionella odlingens system. Om vi har ett slutet mikroodling kommer det inte finnas utsläpp på samma vis.

Om vi skulle få en större torka än 2018 finns det risker för matbrist i längden. Speciellt om torkan slår till flera ställen i världen och vi inte får möjlighet att importera mat från andra världsdelar. I Sverige är vi ändå inte självförsörjande på matodling så det hade slagit oss hårt. Genom att ha slutna system är vi mer tåliga mot sådana händelser. Systemen kommer att kräva mer el och underhåll än vanlig odling per matenhet, men det är inte vattenberoende.

Nackdelar är såklart att det blir mer arbete/energi per matenhet. En åker är ganska effektiv just nu efter hundratals år av erfarenhet. Det kommer ta tid att komma till samma effektivitet inom mikroodling. Å andra sidan skapar det här fler jobb för servicepersonal som underhåller systemen. Fler än jobb än bondgårdar nu där ett fåtal arbetar och maskiner gör det mesta arbete. (Källa? Naaaajj behövs ej. Känns som det borde stämma haha)

Hur man säljer in mikroodling?

Här är min 5-stegs plan som sträcker sig över 5-10år. Om vi lyckas med det så har vi bra förberedelse för matkrisen på 50-talet som kommer 👍

Fas 1: Kvartalsskördefest

  • Mål: Skapa en PR-platform och starta gnistan för att odla mat.
  • Focus: Marknadsföring

Skapa en hype via social media att man har en fest var tredje månad med en skördefest. Eftersom det är corona nu så kan man göra det digitalt. Att man skördar och lagar mat på sin skörd och sen lägga upp det på social media med en viss hashtagg. Det här kan man hype’a för: 1a mars, 1a juni, 1a september, 1a december. Det viktiga här är att få spridning och att det ska vara kul!

Man måste inte skörda en massa. Det kanske räcker med att man sätter en potatis, får ut ca 1 kg och käkar middag på det. Börja smått, men ha det kontinuerligt!

Använd tankesättet “micro habits”. Bättre att ha 1 minuts meditation per dag som mål än 10 minutier. För större sannolikhet att man får en lång streak, och då vill man inte tappa sin streak! Och de flesta dagarna mediterar man längre när man ändå håller på.

Det i samband med FOMO. Om många vänner ska ha en “skördefest” vill man ju med delta! Och ingångspriset är att man odlar något. Man borde ha möjlighet att snabbodla något för late bloomers.

I den här fasen är det viktigt för mig att själv odla och blogga/instagramma om det. Påminna folk om att sätta igång samtidigt och för att fira samtidigt skördefesten. Det kan vara en skördevecka så att alla kan vara med, men själva välja dag som passar. Positivt att det är corona, för då är det lättare att motivera det digitala och då kan man få störres spridning.

Fas 2: Skördefest-app

  • Mål: Låt odlingsgnistan ta fyr. Påbörja informationssamling om odlingar och skapa en kunskaps-bas.
  • Focus: Digital skalning

Ta fram en app för att kunna hålla koll på sina växter, samt integrera det med skördefestplaneringen. Tillåt folk att kunna hjälpa varandra och peppa varann. Man kommer få notiser då och då för att ta bild på hur växten mår och påminnelse för att vattna. När man då öppnar appen kanske man kan se statusen för andras växter.

Det här ger oss en stor insikt i personers vanor kring odling och vilka smärtpunkter de har med att odla eget. Här krävs mycket datainsamling och användarundersökningar.

Kul hade varit att kunna lägga till att folk kan vara “PTs” för varandra fast inom odling. Ge varandra tips på vad man kan odla. De som varit med fler skördeomgångar kanske kan få en viss status? Att lyckas lyfta upp de som delar med sig av kunskap är ovärderligt. Om vi kan hjälpa dem etablera sig genom att faktiskt få betalt av andra för att ge tips är det bra. Då kan de bli en tight’are community som hjälper oss i längden.

Fas 3: Självbevattnade krukor

Hittills har det handlat om digital skalning av projektet. Vid det här laget borde investering ha börjat trilla in så att fas 3 kan börja.

  • Mål: Investera i R&D för att ta fram bra design’ade smarta odlingsverktyg
  • Focus: Produkt investering

Börja ta fram kit och verktyg för att enkelt komma igång och delta i skördefesten. Tänk dig att vara Steve jobs inom odling. Simpel design! Inga smärtpunkter vid användning! Självbevattnade krukor med näringsvärdemätare för att se till att växten mår bra. Koppla ihop detta med appen för att ge en bättre service/hjälp. Sälj även andra verktyg och förbrukningsmaterial som konsumenten kan behöva. Samarbeta med blombutiker hade kunnats startas för att låta dem vara återförsäljare av frön och förbrukningsmaterial. Men att bibehålla hela värdekedjan är att föredra för att bibehålla kunskap om kundens behov och konsumtionsmönster.

Fas 4: Mikroodlingsbutiker

  • Mål: Samla all PR-kraft, digitalisering och automatisering till en kostnadseffektiv mikro-odlings-butik
  • Focus: Livsmedelskedja

Med hjälp av all kunskap och platformen ta fram smarta butiker som är automatiserade odlingssystem och självbetjänande för kunden. De ska vara så självständigt det går för odla mat. En botaniker per butik kan finnas för att säkerställa kvalité och underhåll av maskineriet. Som köpare ska man själv kunna plocka upp sin egen mat och betala. Det ska vara odlat mat och växter som säljs. Dock ska man inte kunna nå växterna, utan de kommer vara i glasburar. Tänk en snacksautomat, fast med växter.

Det här är ingen lean industri. Utan man får ha ett abonnemang där man beställer i förväg vad man vill ha. Hur ofta vill man plocka upp det och vad. Men vi kommer såklart odla lite extra i marginal, utifall vi får missfall i skörd. Överskott går till hemlösa och behövande. Tanken är att vi bara odlar det vi fått beställt skapa möjligheten att man kan följa sin planta digitalt. Se bilder på den, näringsvärden och hur den mår. För att skapa lite story och känsla. Mest för att kunna undervisa barn att de ska förstå vart mat kommer ifrån.

Man kanske kan erbjuda frön och verktyg för hemmaodling som komplement till skördefestkampanjen.

Fas 5: Minska marginaler

  • Mål: Effektivisera butiken ner till så små enheter att de kan hyras ut eller säljas till mindre grannskap, större hushåll och fattigare världsregioner.
  • Focus: Lågpriskonsumenter

Vid det här läget så har vi en stor grupp följare från skördefestkampanjen, vi har lyckats ta fram produkter för att automatisera våra produkter. Nu handlar det om att effektivisera dem och skala ner maskineriet. Att kunna hyra ut en odlingsmaskin till matbutiker så att de kan sälja mat där. Butikerna är nog inte intresserade av samma abonnemangstjänst. Där är business case’n att de får alla pengar som konsumenten betalar. Sen tar vi en serviceavgift för att underhålla maskinen och vi kan erbjuda frön och annan förbrukningsmaterial.

Det finns även tankar på att kunna sälja liknande system till stora bostadsrättsföreningar som kanske är intresserade. Kanske även mindre maskiner för hushåll. Men jag tvivlar på att många kommer vilja ha ett sådant system hemma. De odlingsintresserade kommer att föredra att odla själva med verktyg från Fas 3. De som kan vara konsumenter är rikare kundsegment. Då kanske lyxfastigheter är intresserade att bygga in sådana maskiner i sina byggnader.

Jag tror inte att vi når den större majoriteten av hushåll för att människor är mer spontana vid våra matval. Så för att sälja till hemmet kommer vi behöva ha kockar och andra inspirationsmaterial. Men det kanske är en annan plan.

Slutord

Spräck min bubbla, vad har jag missat? Lägg till mig på linkedin och berätta om din fantastiska idé!

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christopher-nilsson-17928149

Källor

Jag har inga konkret källa för faktan jag nämner här, utan det är vad jag snappat upp och fått intryck för senaste åren. Det jag kan rekommendera är att läsa “Den obeboeliga planeten” skriven av David Wallace-Wells. Där får man bra perspektiv om just matkris och hur framtiden ter sig.